A1? B2? C1 ? IELTS Kursy ….
Darmowy test poziomu angielskiego online z odpowiedziami Kursy IELTS

Weź udział w darmowym poziomie języka angielskiego Testuj online z odpowiedziami, aby znaleźć swój poziom języka angielskiegozapisz się na najlepszy kurs dla siebie i biegle!
lub
Zarejestruj się na kurs języka angielskiego jeśli znasz już swój poziom CEFR.
Poziomy CEFR zostały opracowane w 2001 r. Przez Radę Europy.
Poziomy to A1, A2 dla początkujących,
B1, B2 dla średniozaawansowanych oraz
C1, C2 dla zaawansowanych.
Kursy IELTS odpowiadają również poziomom CEFR.

Przejście z jednego poziomu na drugi zajmuje zwykle 200 godzin zajęć.
Z 52 tygodniami w rok i 4 godziny zajęć tygodniowo, co odpowiada jednemu rokowi.
To może się znacznie różnić w zależności od ucznia i jego motywacji oraz jego znajomości języka poza klasą.
Wybór odpowiedniego poziomu klasy jest ważny dla nauki z właściwą prędkością.
Jeśli klasa jest za niska, będziesz się nudzić i stracić czas.
Jeśli klasa jest zbyt zaawansowana, będziesz zgubiony i przytłoczony i może przestać się uczyć.
Dlatego darmowy test poziomu angielskiego online z odpowiedziami jest używany, aby pomóc ci wybrać odpowiedni poziom klasy
w celu nauki z odpowiednią prędkością.

IELTS Courses

Kursy IELTS odpowiadają poziomom B1, B2, C1, C2 CEFR

IELTS Score Calculation

Strategia przygotowania kursów IELTS

Czas, punktacja i strategia IELTS

IELTS Courses

Praktyka IELTS

Ćwicz IELTS

beginner free english level test online with answers

A1-początkujący
  Darmowy test na poziomie angielskim
  z odpowiedziami

Przykład: Potrafi zadawać proste menu w języku angielskim na temat menu i rozumieć proste odpowiedzi.

Uczniowie mogą w prosty sposób komunikować się w języku angielskim i zadawać proste pytania w przewidywalnym otoczeniu.

intermediate free english level test online with answers

B2-Średnio zaawansowany
Darmowy test na poziomie angielskim

Przykład: Może oprowadzać odwiedzających i szczegółowo opisywać miejsce.

Na tym poziomie użycie języka staje się bardziej abstrakcyjne, na przykład wyrażanie opinii, streszczanie krótkiej historii lub fabuły lub podając szczegółowe instrukcje.

A2-Elementary
Darmowy test na poziomie angielskim z odpowiedziami

Przykład: Potrafi wziąć udział w rutynowej rozmowie w języku angielskim.

Uczniowie mają wiele deskryptorów funkcji społecznych, na przykład na powitanie, pytania o pracę i czas wolny oraz zaproszenia.

C1-Advanced (CAE)
Darmowy test na poziomie angielskim

Przykład: Potrafi wytrzymać swoją kolej, aby mówić i radzić sobie z wrogimi pytaniami.

Na tym poziomie uczniowie mogą poradzić sobie z nieznanymi tematami.

B1-Poziom średniozaawansowany
Darmowy test na poziomie angielskim z odpowiedziami

Przykład: Można otworzyć konto bankowe w języku angielskim.
Na tym poziomie uczniowie mogą prowadzić rozmowę w języku angielskim i wyrażać pomysły. Mogą zacząć rozwiązywać problemy, gdy spotykają nieprzewidywalny język.

Live English Conversation Practice

C2-Proficiency (CPE)
Darmowy test na poziomie angielskim

Przykład: Potrafi wytrzymać swoją kolej, aby porozmawiać i poradzić sobie z wrogimi pytaniami.

Na tym poziomie uczniowie mogą poradzić sobie z nieznanymi tematami.

FREE  IELTS TOEFL ENGLISH TESTS


B1 Intermediate English Conversation
FREE TOEFL TEST

B2 Upper Intermediate Free English level Test online with answers
FREE IELTS TEST

C1 Advanced English
FREE TOEFL TEST

C2 Proficiency Free online English level Test with answers
FREE ESL TEST