Kontakt
[email protected]
William Thomas Brown
Rebhalde 5
88048 Friedrichshafen
Stanowisko
Prowadzenie rynku elektronicznego w rozumieniu § 25e ust. 5 i 6 UStG.
odpowiedzialność
William Thomas Brown
Ochrona danych
Organem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO), jest:
[email protected]
William Thomas Brown
Rebhalde 5
88048 Friedrichshafen
Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą
Korzystając z danych kontaktowych naszego inspektora ochrony danych, możesz w każdej chwili skorzystać z następujących praw:
Informacje o Twoich danych przechowywanych przez nas i ich przetwarzaniu,
Sprostowanie nieprawidłowych danych osobowych,
Usunięcie przechowywanych przez nas danych,
Ograniczenie przetwarzania danych, jeśli nie możemy jeszcze usunąć Twoich danych ze względu na zobowiązania prawne,
Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych oraz
Przenoszenie danych, o ile wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych lub zawarłeś z nami umowę.
Jeżeli wyraziłeś zgodę, możesz ją w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość.
W każdej chwili możesz skontaktować się z organem nadzorczym odpowiedzialnym za Ciebie w celu złożenia skargi. Twój właściwy organ nadzorczy zależy od stanu Twojego miejsca zamieszkania, wykonywanej pracy lub domniemanego naruszenia. Listę organów nadzorczych (dla obszaru niepublicznego) wraz z adresami można znaleźć pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Cele przetwarzania danych przez organ odpowiedzialny i osoby trzecie
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione. Przekażemy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:
Wyraziłeś wyraźną zgodę
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy z Tobą,
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby zakładać, że masz nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych.
Usunięcie lub zablokowanie danych
Przestrzegamy zasad unikania i ekonomii danych. Dlatego przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów wymienionych tutaj lub zgodnie z różnymi okresami przechowywania przewidzianymi przez prawo. Po zaprzestaniu realizacji danego celu lub po upływie tych terminów odpowiednie dane będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.
Zbieranie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej
Kiedy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, informacje o charakterze ogólnym są automatycznie zapisywane za pomocą pliku cookie. Te informacje (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych i tym podobne. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat Twojej osoby.
Informacje te są niezbędne ze względów technicznych do prawidłowego dostarczenia żądanej zawartości strony internetowej i są obowiązkowe podczas korzystania z Internetu. W szczególności są one przetwarzane w następujących celach:
Zapewnienie bezproblemowego połączenia ze stroną internetową,
Zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,
Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
do dalszych celów administracyjnych.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie wynikającym z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. Nie wykorzystujemy Twoich danych do wyciągania wniosków na Twój temat osobiście. Odbiorcą danych jest tylko organ odpowiedzialny i, jeśli to konieczne, przetwarzający.
Anonimowe informacje tego rodzaju mogą być przez nas analizowane statystycznie w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii, która za nią stoi.
Ciasteczka
Podobnie jak wiele innych witryn internetowych, używamy również tak zwanych „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przesyłane na dysk twardy przez serwer witryny. To automatycznie daje nam pewne dane, takie jak B. Adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny i połączenie z Internetem.
Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani przenoszenia wirusów na komputer. W oparciu o informacje zawarte w plikach cookies możemy ułatwić Ci nawigację i umożliwić poprawne wyświetlanie naszej strony internetowej.
W żadnym wypadku zebrane przez nas dane nie zostaną przekazane osobom trzecim ani nie zostanie utworzony link do danych osobowych bez Twojej zgody.
Oczywiście możesz przeglądać naszą witrynę również bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione na akceptowanie plików cookie. Zasadniczo możesz w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Skorzystaj z funkcji pomocy swojej przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, jak możesz zmienić te ustawienia. Należy pamiętać, że poszczególne funkcje naszej witryny mogą nie działać, jeśli wyłączysz korzystanie z plików cookie.
Szyfrowanie SSL
Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania (np. SSL) przez HTTPS.
Formularz kontaktowy
Jeśli kontaktujesz się z nami w sprawie jakichkolwiek pytań za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego, wyrażaj dobrowolną zgodę na skontaktowanie się z nami. W tym celu wymagany jest prawidłowy adres e-mail. Służy do przypisania żądania, a następnie udzielenia na nie odpowiedzi. Podanie dalszych danych jest opcjonalne. Podane przez Ciebie informacje będą przechowywane w celu rozpatrzenia wniosku i ewentualnych dalszych pytań. Po rozpatrzeniu Twojego wniosku dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.
Korzystanie z Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci firmy Google Inc. (dalej: Google). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach internetowych oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.
Celem przetwarzania danych jest ocena korzystania ze strony internetowej oraz sporządzanie raportów dotyczących aktywności w serwisie. W zależności od korzystania ze strony internetowej i Internetu, mają być świadczone dalsze powiązane usługi. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu operatora strony internetowej.
Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem i zainstaluj: dodatek do przeglądarki dezaktywujący Google Analytics.
Dodatkowo lub jako alternatywa dla dodatku do przeglądarki, możesz zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszej stronie internetowej, klikając ten link. Plik cookie rezygnacji zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu. Zapobiegnie to przyszłemu gromadzeniu danych przez Google Analytics dla tej witryny i dla tej przeglądarki, dopóki plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.
Korzystanie z Google Maps
Ta strona korzysta z Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Podczas korzystania z Google Maps Google zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane dotyczące korzystania z funkcji mapy przez odwiedzających. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google. Tam możesz również zmienić ustawienia ochrony danych osobowych w centrum ochrony danych.
Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google można znaleźć tutaj.
Google AdWords
Nasza strona internetowa korzysta ze śledzenia konwersji Google. Jeśli dotarłeś do naszej witryny za pośrednictwem reklamy umieszczonej przez Google, Google Adwords ustawi plik cookie na Twoim komputerze. Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony w naszej witrynie, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy zobaczyć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Dlatego pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem witryn internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by osobiście zidentyfikować użytkowników.
Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz odmówić ustawienia wymaganego do tego pliku cookie - na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, która zasadniczo dezaktywuje automatyczne ustawianie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby pliki cookie z domeny „googleleadservices.com” były blokowane.
Pamiętaj, że nie możesz usuwać plików cookie rezygnacji, o ile nie chcesz, aby jakiekolwiek dane pomiarowe były rejestrowane. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie rezygnacji.
Zmiana naszych przepisów o ochronie danych
Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych, aby zawsze było zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi lub do wprowadzania zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowe oświadczenie o ochronie danych będzie obowiązywać podczas następnej wizyty.
Pytania do inspektora ochrony danych
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, wyślij nam e-mail lub skontaktuj się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji:
[email protected]
William Thomas Brown
Rebhalde 5
88048 Friedrichshafen